เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ได้เข้าร่วมการประชุม The 6th TSME-ICoME งานประจำปีของสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอํา บีชรีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยได้นำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อ "Semi-Empirical Modeling of CO and NO Axial Profilesina Fluidized-Bed Combustor Fired with Pelletized Biomass Fuels" และได้รับเชิญเป็น co-chairman ใน section "Alternative Energy and Combustion (AEC)" และบรรยายกาศในงานมีนักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB VIII) ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.stiswb2016.com/ หรือสอบถามข้อมูล 034-259025 ต่อ 20

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ : 24 ธันวาคม 2558

 

ภาพงานคืนสู่เหย้า 58 : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Photo Club Mechanical Engineering : Silpakorn University

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 103 guests and no members online

promise