BESM 22 sep 592BESM 22 sep 591

อาจารย์วิชุดา เมตตานันท ได้นำนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วมการฝึกอบรม "โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ: Building Energy Simulation Model, BESM" ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องชบา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด จ.กรุงเทพฯ

 

Sil Phirasri day

งานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี ๒๕๕๙ (๑๒๔ ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"
"อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก ฉันเองก็ยังศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา"
"ฉันนับถือศาสนาศิลปะ เผยแพร่สอนศิลปะศิลปินอดข้าวเขาไม่ตาย แต่ถ้าห้ามเขาไม่ให้ทำงานศิลปะ เขาต้องตายเขาอยู่ไม่ได้"
"นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร"

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 165 guests and no members online

promise