7oct Photo of The King

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดยผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ภาพงานศิลปะ เพื่อให้ศิลปินจากภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก

 

meResearch 2559 04meResearch 2559 03

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ภาควิชาฯ ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ได้รับรางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ ในโครงการมอบรางวัลภาควิชาที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัย คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น และคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

login instruction v.2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์การขอใช้ระบบ ME Library สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อสืบค้นเล่มโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล และโครงงานธุรกิจวิศวกรรม (เล่มดำ) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรียนรู้วิธีการเข้าสู่ระบบที่นี่... http://bit.ly/2ey9iym

 

TSME 01TSME01

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทุกสถาบัน ครั้งที่ 10/2559 (TSME: สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลสาย จ.นครปฐม ที่ผ่านมา

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 57 guests and no members online

promise