ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 

haitain 01

haitain 07

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ฯ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับบริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พานักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าเยี่ยมชมการผลิตเครื่องจักร สำหรับงานฉีดพลาสติกในงานวิศวกรรม พร้อมร่วมฟังการบรรยาย และรับความรู้กระบวนการผลิตต่างๆ จากวิทยากรของบริษัทฯ ติดตามชมรูปภาพที่ https://goo.gl/oGRXpn

 

shcolar Masdar Instituteemirates
สถาบัน Masdar สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 9 ทุน นักศึกษาคนใดสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่... http://masdar.ac.ae/admissions/scholarships 

 

TSME ICOME 2016

1 TSME ICOME 2016

เมื่อวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2016) อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล และอาจารย์ ดร.ชัชธานนท์ โพธิคุณ คณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ "CFD Analysis of Thai-made Axial Flow Low-lift Pump" และ "Generalized Conforming Triangular Element for Thermal Bending Analysis of Thin Plate" ตามลำดับ  ณ Duang Tawan Hotel จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานเจ้าภาพคณะดำเนินการจัดประชุมฯ ได้มีการต้อนรับสมาชิกพันธมิตรอย่างอบอุ่น 

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 80 guests and no members online

promise