Poster ME 1 110117

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4(ME): บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดเปิดรับสมัคร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E) รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

 

login instruction v.2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์การขอใช้ระบบ ME Library สำหรับนักศึกษาภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 - 4 ขึ้นไป เพื่อสืบค้นเล่มโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล และโครงงานธุรกิจวิศวกรรม (เล่มดำ) ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
=>> เรียนรู้วิธีการเข้าสู่ระบบ ที่นี่... http://bit.ly/2ey9iym 
=>> เข้าสู่ระบบ ME Library ที่นี่... http://bit.ly/2iFZB2W

(การขอใช้ระบบ Me Library เริ่มเปิดระบบระหว่างวันที่ 19-31 มกราคม 2560 นี้)

 

16113987 1430297900322787 7270420996066190260 n

16115019 1430296986989545 5749016019331013892 n

16142297 1430292630323314 472825460966915739 n

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี ได้นำนักศึกษาจิตอาสามากกว่า 70 คน ร่วมทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติกับ "โครงการเครื่องกลคืนชีวิตให้ผืนป่า" ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ทางภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับทาง กฟผ.ในการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งจิตอาสาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำให้เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรป่าไม้และแม่น้ำตามธรรมชาติ โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ยังเล็งเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามชมรูปภาพที่นี่..http://bit.ly/2j33obN

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 81 guests and no members online

promise