YT samart2017

กลุ่มบริษัทสามารถ ขอเชิญนักศึกษาส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ "Young Technopreneur 2017" โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ อาทิ การอบรมความรู้เชิงธุรกิจ โอกาสเป็นสุดยอด Young Technopreneur 2017 คว้าเงินรางวัล 200,000 บาท เปิดประสบการณ์ดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนพัฒนาผลงาน การต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ" สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.samartsia.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือหากสนใจสามารถสอบถามการสมัครได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/ 

 

315448
บริษัทไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ บริษัทหนึ่งในประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน หนึ่งในสาขาที่บริษัทต้องการเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 4 ตำแหน่ง นักศึกษาคนใด สนใจติดต่อภาควิชาฯ เพื่อยื่นเรื่องขอทำเอกสารขออนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

BannerYFS

เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน... 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงิน พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท

 

Poster ME 1 110117

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4(ME): บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดเปิดรับสมัคร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E) รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 88 guests and no members online

promise