Phdme20 3 60

Phdme00120 3 60

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)ได้ขอเชิญคณะอนุกรรมการร่วมพิจารณาหลักสูตร ได้แก่ 1)ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่) 2) ร.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร) 3)ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ (บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์ภาควิชาฯ ผู้ดูแลรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมและพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

aeroflek03

aeroflek04

aeroflek05

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จังหวัดระยอง ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชมกระบวนการผลิตฉนวนยาง Compound mix , Aeroflex เพื่อนักศึกษาจะได้รับรู้ถึงประสบการณ์การผลิตฉนวนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ชนิดต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ดูรูปเพิ่มเติม ... http://bit.ly/2mI8Ljq

 

YT samart2017

กลุ่มบริษัทสามารถ ขอเชิญนักศึกษาส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการ "Young Technopreneur 2017" โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ อาทิ การอบรมความรู้เชิงธุรกิจ โอกาสเป็นสุดยอด Young Technopreneur 2017 คว้าเงินรางวัล 200,000 บาท เปิดประสบการณ์ดูงานต่างประเทศ พร้อมทุนพัฒนาผลงาน การต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ" สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.samartsia.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือหากสนใจสามารถสอบถามการสมัครได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/SamartInnovationAwards/ 

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 99 guests and no members online

promise