description graphic B
ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการ Young Technopreneur 2018 (เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี) ส่งแนวคิดผลงานด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://www.samartsia.com/ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกกว่า 1 ล้านบาท และสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม มุ่งมั่น อายุระหว่าง 20-35 ปี ไม่จำกัดระดับการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูล 02-5026000 ต่อ 6522, 8183

27294316 1812195282414135 889388626 n

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นายอิทธิพล ถิ่นน้อยวงษ์ และนางสาวจารุวรรณ แซ่เลี้ยว (ผู้ช่วยสอน) ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน "โครงการพัฒนา Courseware e-Learning & MOOCs" พร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา Courseware e-Learning & MOOCs ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ได้แก่ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.ดร.สุรพล บุญลือ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย เรื่อง "กระบวนการพัฒนาและมาตรฐานการผลิต MOOCs Courses" และนำเสนอผลงาน KMUTT MOOCs ใน ThaiMOOCs ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ผุ้เข้าร่วมโครงการสนใจกันอย่างมากและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 95 guests and no members online

promise