ขั้นตอนการบันทึกเกรดในระบบ reg หลังจากเข้าสู่ระบบใน www.reg.su.ac.th

บรรยากาศการถ่ายรูปหมู่ และพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2557 วันที่ 18 ธ.ค. 58 (ซ้อมใหญ่ครั้งที่1) ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Entech Silpakorn

วันที่ 14-15 ธ.ค. 2558 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 70 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันดำเนินการจัดสถานที่เพื่อสนับสนุนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ Art gallery ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.กองบริการอาคารสถานที่ฯ สนามจันทร์

ชมรมวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเปิดโลกทัศน์กับชมรมวิชาการ โดยทางชมรมฯ ที่ได้เดินทางไปมอบป้ายและอุปกรณ์การเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียนวัดละหารไร่ หลวงปู่ทิม อิสริโก จ.ระยอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อน้อง ๆ นักเรียน : 14-16 ธันวาคม 2558

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Mechanical Vcharkarn : Silpakorn University

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 212 guests and no members online

promise