ภาพบรรยากาศ เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ภาควิชาฯได้พา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จำนวนกว่า 100 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่บริษัท Mitsubishi AI center จำกัด

ชมรมถ่ายภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการ "สะพายกล้องเปิดโลกทรรศน์ กับชมรมถ่ายภาพ" ครั้งที่ 4 จัดทริปถ่ายภาพนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

ขอบคุณภาพข่าวจาก fb.Photo Club Mechanical Engineering : Silpakorn University

  

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี ได้เข้าร่วมการประชุม The 6th TSME-ICoME งานประจำปีของสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอํา บีชรีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยได้นำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อ "Semi-Empirical Modeling of CO and NO Axial Profilesina Fluidized-Bed Combustor Fired with Pelletized Biomass Fuels" และได้รับเชิญเป็น co-chairman ใน section "Alternative Energy and Combustion (AEC)" และบรรยายกาศในงานมีนักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB VIII) ครั้งที่ 8 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.stiswb2016.com/ หรือสอบถามข้อมูล 034-259025 ต่อ 20

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 230 guests and no members online

promise