ขั้นตอนการบันทึกเกรดในระบบ reg หลังจากเข้าสู่ระบบใน www.reg.su.ac.th

 

 1. คลิก ภาระการสอน
 2. คลิก บันทึกเกรด
 3. คลิก 
 4. คลิก บันทึกช่วงคะแนน
 5. ใส่ตัวเลขในช่อง FIX-RATE ดังนี้
 6. ระบุข้อมูลของการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง ดังนี้
 7. คลิก บันทึก
 8. คลิก ถอยกลับ
 9. คลิก EDIT ในช่อง
 10. คลิก  Import File
 11. Copy ข้อมูลแล้วนำมา Paste ที่ Area Box
 12. คลิก Import
 13. คลิก Save
 14. คลิก  ส่งเกรดเข้าทะเบียน
 15. คลิก OK
 16. คลิก ประวัติการส่งผล/พิมพ์ใบแจ้งเกรด
 17. คลิก  Print Grade Entry

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 50 guests and no members online

promise