ขั้นตอนการบันทึกเกรดในระบบ reg หลังจากเข้าสู่ระบบใน www.reg.su.ac.th

 

 1. คลิก ภาระการสอน
 2. คลิก บันทึกเกรด
 3. คลิก 
 4. คลิก บันทึกช่วงคะแนน
 5. ใส่ตัวเลขในช่อง FIX-RATE ดังนี้
 6. ระบุข้อมูลของการเก็บคะแนนแต่ละครั้ง ดังนี้
 7. คลิก บันทึก
 8. คลิก ถอยกลับ
 9. คลิก EDIT ในช่อง
 10. คลิก  Import File
 11. Copy ข้อมูลแล้วนำมา Paste ที่ Area Box
 12. คลิก Import
 13. คลิก Save
 14. คลิก  ส่งเกรดเข้าทะเบียน
 15. คลิก OK
 16. คลิก ประวัติการส่งผล/พิมพ์ใบแจ้งเกรด
 17. คลิก  Print Grade Entry

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 196 guests and no members online

promise