ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ว่า รศ.ดร. คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยราชการ ซึ่งได้แรงหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้งบประมาณปี 2557 สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีเป้าหมายสู่การเป็น Green Campus หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จึงได้หาทางลดปริมาณการใช้พลังงานโดยมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับรณรงค์เรื่องการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงานมากขึ้น และตามมาด้วยการจัดทำโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ... 

http://www.thairath.co.th/content/535835

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 111 guests and no members online

promise