จากความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม. ศิลปากร

ร่วมกับสถาบันวิจัย High accelerator research (KEK) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค และระบบทำความเย็น cryogenics

ได้จัดทำโครงการ  “Sakura project”

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคเครื่องกลที่สนใจไปศึกษาดูงานระยะสั้นที่สถาบัน KEK 
ณ เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเรียนรู้และทดลองเกี่ยวกับระบบ Cryogenics
โดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี นั้น

โดยปีนี้จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2561 (เป็นเวลา 10 วัน)
ซึ่งค่าใช้จ่าย (ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พัก ค่าดำเนินการที่ญี่ปุ่น) จะได้รับการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับผู้ถูกคัดเลือก

โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในปีนี้


สามารถสมัครได้ที่ลิงค์นี้

https://goo.gl/forms/JCnJASlreIKYTv4J2

โดยในเบื้องต้นจะมีการคัดเลือกจากคณาจารย์ในภาควิชา (ทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ) 
โดยวันและเวลาในการทดสอบจะแจ้งในลำดับต่อไป

#นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสองเอกของภาคเครื่องกล(เครื่องกลและธุรกิจฯ) ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ลิงค์ด้านบนนะครับ

โดยผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากคณาจารย์ถือเป็นสิ้นสุด

#หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในรายละเอียดสามารถโพสต์สอบถามได้ครับ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 101 guests and no members online

promise