704735

เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ ในฐานะ President ของ ASHRAE Thailand Chapter ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานที่โรงงานของบริษัท Kruger Ventilation Industries ร่วมกับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ASHRAE Thailand Chapter และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โรงงานของ Kruger ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตพัดลมสำหรับงานในอาคารและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีห้องทดสอบสมรรถนะของพัดลมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก AMCA และที่สำคัญ Kruger มีศิษย์เก่าเครื่องกล ศิลปากร ทำงานอยู่หลายท่านเลยทีเดียว 

704732

704736

704734

704733

704738

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 28 guests and no members online

promise