energy01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์ภาควิชาฯ นำโดยผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง และผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 2 คน คือ นายธีระชัย สุรโชติเวศย์ (ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน), นายวัชรากร อินทะโน (ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ" ครั้งที่ 17 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอบทความ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ดีอีกด้วย

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 166 guests and no members online

promise