S 14319738

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสัมมนาในครั้งนี้

คณาจารย์ทุกท่านได้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของภาคฯ ในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน การวิจัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึงพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

S 29098034

S 29098035

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 114 guests and no members online

promise