26696223 1805781226388874 1539934503 n

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะะกันฑ์ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมอบรม เรื่อง พื้นฐานระบบนิวเมติก ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ศูนย์จังหวัดชลบุรี โดยเนื้อหาในหลักสูตรมีประโยชน์มากสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้ศึกษาหลักการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติก รวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบงานวงจรนิวเมติกเบื้องต้นได้ 

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 260 guests and no members online

promise