CampMe60

น้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจเข้าร่วม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และวิทยากรภาควิชาฯ ทั้ง 2 สาขาได้พาน้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่พร้อมเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาฟิสิกส์ สำหรับสายวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะคณิตศาสตร์และเทอร์โมฟลูอิดส์ สำหรับสายธุรกิจวิศวกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงตามห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีพี่ๆและคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 221 guests and no members online

promise