CampMe60

น้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจเข้าร่วม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 1 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์และวิทยากรภาควิชาฯ ทั้ง 2 สาขาได้พาน้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่พร้อมเพิ่มพูนทักษะทั้งด้านวิชาฟิสิกส์ สำหรับสายวิศวกรรมเครื่องกล ทักษะคณิตศาสตร์และเทอร์โมฟลูอิดส์ สำหรับสายธุรกิจวิศวกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงตามห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยมีพี่ๆและคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 66 guests and one member online

promise