ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรับบาลออสเตรเลีย (Endeavour Leadership Program (ELP))

Scholarship Asutralian ELP61

สามารถสั่งได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 61 

 

.....................................................................................................................................................................

Scholarship UNanyang

 

.....................................................................................................................................................................

ทุ

TAIST-Tokyo

สวทช. (NSTDA) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับ ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 รอบแรก โดยเปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตรได้แก่ 1)วิศวกรรมยานยนต์ 2)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว  3)วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

.....................................................................................................................................................................

imgeScholar Ocsc

ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ ที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ก.พ. (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559 ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th ตามลำดับ

.....................................................................................................................................................................

AIT title

สถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (AIT) ซึ่งเป็นศึกษาสถาบันนานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FOLLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ 

.....................................................................................................................................................................

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 95 guests and no members online

promise