aeroflek03

aeroflek04

aeroflek05

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ และ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จังหวัดระยอง ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชมกระบวนการผลิตฉนวนยาง Compound mix , Aeroflex เพื่อนักศึกษาจะได้รับรู้ถึงประสบการณ์การผลิตฉนวนที่ผลิตจากยางสังเคราะห์ ชนิดต่างๆ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ดูรูปเพิ่มเติม ... http://bit.ly/2mI8Ljq

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 127 guests and no members online

promise