Poster ME 1 110117

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4(ME): บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดเปิดรับสมัคร "การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สำหรับวิศวกรใหม่" รุ่นที่ 1 (วิศวกร M&E) รับวิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรขนส่งระบบราง ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2559 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนฟรีมีทุนการศึกษา

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 170 guests and no members online

promise