16113987 1430297900322787 7270420996066190260 n

16115019 1430296986989545 5749016019331013892 n

16142297 1430292630323314 472825460966915739 n

เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี ได้นำนักศึกษาจิตอาสามากกว่า 70 คน ร่วมทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติกับ "โครงการเครื่องกลคืนชีวิตให้ผืนป่า" ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ทางภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับทาง กฟผ.ในการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งจิตอาสาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำให้เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรป่าไม้และแม่น้ำตามธรรมชาติ โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ยังเล็งเห็นประโยชน์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามชมรูปภาพที่นี่..http://bit.ly/2j33obN

 

Share...

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 150 guests and no members online

promise