sirinthon2

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

704735

เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ ในฐานะ President ของ ASHRAE Thailand Chapter ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานที่โรงงานของบริษัท Kruger Ventilation Industries ร่วมกับคณะผู้เยี่ยมชมจาก ASHRAE Thailand Chapter และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โรงงานของ Kruger ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตพัดลมสำหรับงานในอาคารและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีห้องทดสอบสมรรถนะของพัดลมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก AMCA และที่สำคัญ Kruger มีศิษย์เก่าเครื่องกล ศิลปากร ทำงานอยู่หลายท่านเลยทีเดียว 

energy01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคณาจารย์ภาควิชาฯ นำโดยผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง และผศ.ดร.กษมา ศิริสมบูรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 2 คน คือ นายธีระชัย สุรโชติเวศย์ (ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน), นายวัชรากร อินทะโน (ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ" ครั้งที่ 17 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเสนอบทความ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่ดีอีกด้วย

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

ตำราเรียน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร

สำหรับอาจารย์

Admissions

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา : โครงการปกติ และ โครงการเพิ่มพิเศษ

Admissions 
กรอกใบสมัคร 

1)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.  
2)โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3)โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
4)โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
5)โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
6)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7)โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม


Login

We have 95 guests and no members online

promise