PR TcasSU ME EB 2562 1011112561 web
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฟรี!!!!!
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม!!!

วันเวลาสถานที่เข้าค่าย
1) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พบกันศูนย์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
2) วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 พบกันศูนย์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

>> สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล #รับสายวิทย์คณิตเท่านั้น
>> สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม #รับทุกสายวิชา
ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามคุณสมบัติในประกาศฯ)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ
http://www.mechanicalsilpakorn.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/open?id=1EQrMPwf5e05IYcSalMPxOXRni5HuG08m

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารได้ 2 ช่องทาง
1) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) https://www.facebook.com/ME.Silpakorn/ (ช่องกล่องข้อความ/ chat)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ
http://www.mechanicalsilpakorn.com/
https://www.facebook.com/ME.Silpakorn/

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าค่ายให้ผู้ที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์เท่านั้น!!!

 

S 3875005

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 บริษัทจีเมติกส์ จำกัด ได้จัดอบรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาฯ ในหัวข้อ การใช้งานและการบำรุงรักษา ชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมและโปรแกรมออกแบบและจำลองควบคุมแขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม รูปกิจกรรมที่นี่

 

CouncilofEngineers2561

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ​เพื่อขอรับรองปริญญาฯ​ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล​ (หลักสูตรปรับปรุง​ พ.ศ.​ 2560) ในวันศุกร์ที่​ 26​ ต.ค.​ 2561​ ณ​ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

44359856 2333839843312656 8269283418991230976 n

โครงการและกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (SU-TCAS 62) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา และเกณฑ์การรับสมัครของทุกโครงการ ได้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ www.eng.su.ac.th หรือเว็บไซต์ภาควิชาฯ www.mechanicalsilpakorn.com หรือ https://www.facebook.com/ME.Silpakorn/

 

library

facebookmechanicalsilpakorn

youtubeME

Course

bengme

btecheb

msceb

mengenergy

phdenergy

Alumni

f alumni

Job Search

JobME Bigsize

Silpakorn University

eng c

su c

ทุนการศึกษา

scholar

STISWB 2016

sakaeo

Download

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ปริญญานิพนธ์

แผนผังหลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา

สำหรับอาจารย์

TCAS-62

รอบแรก (รอบ Portfolio)

 • สัญจร ก
 • สัญจร ข
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบแรก)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

รอบสอง (รอบโควต้า)

 • โควต้าพิเศษ 28 จังหวัด
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ 28 จังหวัด)
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสอง 28 จังหวัด)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ 28 จังหวัด)

รอบสาม (รอบรับตรงร่วมกัน)

 • Clearing House
 • เพิ่มพิเศษ (รอบสาม)

รอบสี่ (รอบ Admission)

 • Admission

รอบห้า (รอบรับตรงอิสระ)

 • เพิ่มพิเศษ (รอบห้า)
 • ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)

Login

We have 117 guests and no members online

promise